Veiligheid / Safety

Safety

Veiligheid & Aromatherapie


Zal de lavendelboer voortaan zo zijn lavendel moeten oogsten? Moet de toerist zo’n pak aantrekken alvorens hij in een lavendelveld mag rondwandelen? Als u deze foto ziet dan denkt u toch meteen: dit kan niet waar zijn… Maar soms leidt wetgeving tot dit soort associaties en waanbeelden omdat het lineair doortrekken van die wetgeving zou leiden tot dit soort praktijken.


Wat is er aan de hand met de wetgeving rond aromatherapie?

De Europese commissie produceert heel veel wetgeving die pas jaren later wordt ingevoerd of waarbij wordt besloten een overgangsperiode toe te staan waarna de wetten dus via controle en handhaving in de praktijk worden toegepast. Sinds enkele jaren zijn op bijvoorbeeld de tea tree olie flesjes van Chi al verschillende waarschuwingssymbolen gedrukt: ‘een vlammetje; een visje op de waterkant; een man met een ster op de borst’. Die zijn u misschien niet opgevallen omdat ze vrij klein op het etiket van het flesje staan en ook niet op het doosje voorkomen. Sinds 1 januari 2019 worden deze symbolen veel groter (1 x 1 cm) op de etiketten afgedrukt, maar ook op de doosjes. Want dit is verplicht voor alle bedrijven die met deze pure, 100% natuurlijke, aromatherapeutische grondstoffen werken. Wordt deze wetgeving niet op de producten geplaatst dan zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit optreden.


Aromatherapie, een vreemde eend in de bijt

Deze symbolen staan voor stoffen die in potentie vlambaar, bijtend of op de een of andere manier schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. Het probleem voor de aromatherapie is nu dat er geen verschil wordt gemaakt tussen synthetisch gemaakte stoffen en 100% natuurlijke stoffen. De wet maakt geen onderscheid tussen deze stoffen. Dat is erg jammer want daarmee komt aromatherapie helaas in een negatief daglicht te staan. De wetgever weet zich eigenlijk met aromatherapeutische grondstoffen geen raad en plaatst ze daarom voor de zekerheid in het vakje: chemische stoffen die potentieel gevaarlijk zijn. Vergelijkbaar met die tankwagen vol chemische stoffen die niet door uw wijk mag rijden. In principe is dit natuurlijk logisch, want overmatig of verkeerd gebruik van bijvoorbeeld tea tree olie of pepermunt olie of welke andere olie dan ook, kan allergische reacties veroorzaken.
Belangrijk is om te beseffen voor u als gebruiker van etherische oliën of andere aromatherapie producten dat alle bedrijven die aroma’s op de markt brengen deze symbolen/waarschuwingstekens op hun producten en websites moeten vermelden. Als het ten minste om 100% etherische ofwel essentiële oliën gaat.


Nut van waarschuwen en weten wat je doet

Waarschuwen voor potentieel gevaar van een product is natuurlijk goed. Afschrikken is eigenlijk niet nodig maar veel mensen zullen er wel van schrikken. Als u deze redenering doortrekt zou eigenlijk op een pak keukenzout ook een doodskop moeten staan met de tekst: dodelijk na inname van 5 eetlepels! Want dit is een feit…maar wie gaat dit doen? Belangrijk is dat mensen goed en correct worden voorgelicht. Chi Natural Life adviseert al sinds 1979 druppelsgewijs gebruik van essentiële oliën, juist omdat het zo’n krachtige materialen zijn. U moet weten wat u doet als u deze grondstoffen gebruikt, zo simpel is het.


Van goede wil

Ofschoon wetgeving dus soms verwarrend is hebben wij in een democratie maar één ding te doen: ons houden aan de wetten die we met elkaar afspreken. Anderzijds misverstanden en onduidelijkheden voorkomen of zelfs uit sommige wetten halen is natuurlijk altijd goed. Chi Natural Life zal zich hier blijvend voor in zetten door zich aan de wet te houden maar ook door open en eerlijke voorlichting over deze wonderbaarlijke, geneeskrachtige, aromatherapeutische materialen.

Drs. Ton Beljon, directeur Chi Natural Life

Wet van Paracelsus (1494-1541):
“De dosis maakt het gif”

Aromatherapie, maar met gevarensymbolen

Aromatherapeutische grondstoffen zijn krachtige stoffen die gezondheid van mens en dier positief kunnen beïnvloeden. Daar legt Chi Natural Life altijd de nadruk op. Anderzijds communiceren wij ook al sinds 1979, heel open over de andere kant van aromatherapie als mensen die krachtige stoffen over doseren, en dus te veel gebruiken. Wij adviseren altijd: druppelsgewijs toepassen. En uiteraard altijd buiten bereik van kinderen houden. Met die voorzichtigheid in acht te nemen kunnen er prachtige resultaten zijn voor de gezondheid en welzijn van mens en dier.

 

Waarom gevarensymbolen?

De wetgevers en overheden moeten natuurlijk heel veel regels stellen, wetten maken en ook nog controleren. Dat leidt tot heel veel werk en soms wordt er dan besloten tot grove, ingrijpende en dwingende maatregelen en wetten die niet altijd logisch lijken of zelfs leiden tot verwarring en misverstanden. Een voorbeeld daarvan kan zijn de gevarensymbolen die op de aromatherapeutische grondstoffen vermeld moeten worden. Soms zitten hier stofjes in die door de natuur zijn aangemaakt en ingekapseld door andere stoffen in dit natuurproduct die ook voor komen in synthetische producten of andere door de mens samengestelde mixen. De overheid en dus de wet maakt in de beoordeling hiervan GEEN verschil. Dat zorgt er voor dat u op een flesje en/of doosje met 100% lavendel olie of tea tree olie dezelfde symbolen ziet staan als op een tankwagen die u op de weg ziet rijden met die ene geïsoleerde stof.  

Teken 1: Ontvlambaar

Dit teken vindt u terug op ongelooflijk veel consumentenartikelen: van een fles spiritus tot een flesje schoonmaakalcohol. Etherische oliën kunnen ook brandbaar zijn en dus staat er om die reden deze waarschuwing ook op.

Teken 2: Milieugevaarlijk

Dit symbool ziet er al tamelijk gevaarlijk uit met een dood visje en een aangetaste, zieke boom; potentieel gevaarlijk voor het milieu, dus u vindt het terug op een flesje stickerverwijderaar, een fles terpentine etc. Helaas moet dit symbool ook op een aantal etherische oliën staan, zoals eucalyptus, omdat er minimale hoeveelheden stofjes van nature in zitten die volgens de wet dus potentieel milieugevaarlijk kunnen zijn. Het vreemde is dat massaal veel bladeren van Eucalyptusbomen – waar de olie dus uit gewonnen wordt – pal langs rivieren staan waarbij die bladeren gewoon veel in het water terecht komen en in het bijliggende bos, zonder enige schade voor het milieu ter plekke of voor de waterkwaliteit. Dit geldt ook voor een lavendelveld waarvan een deel niet geoogst wordt, de olie blijft in de plant en komt dus in het grondmilieu terecht zonder dat het schade veroorzaakt voor de natuur.

Teken 3: Lange termijn gezondheidsgevaar

Dit teken treft men aan op producten die bij voortdurend gebruik op de lange termijn een negatief gezondheidseffect zou kunnen hebben bij het inademen van deze stoffen. Schilders en spuiters van auto’s namen - meestal onbewust - soms in het verleden te veel risico en hebben deze stoffen bijvoorbeeld ingeademd. Verf wordt natuurlijk door mensen, vaak bijna volledig synthetisch gemaakt. De stoffen waarvan de overheid stelt dat ze problemen kunnen veroorzaken, komen vaak in minieme hoeveelheden van nature ook voor in bijvoorbeeld dennenolie, eucalyptus olie en lavendel olie. Dit symbool zou dus in feite betekenen dat u eigenlijk niet meer in de bossen moet lopen en u misschien beter een beschermingspak kunt aandoen als u een boswandeling maakt of eens tussen de lavendel wilt staan in Zuid-Frankrijk.

Teken 4: Acute gezondheidseffecten

Dit symbool ziet u vaak op geconcentreerde schoonmaakmiddelen als vaatwas tabletten, chloorbleekmiddelen en ontkalkers. Bij inslikken of diep ademhalen ontstaan er onmiddellijke gezondheidsrisico’s. Natuurlijk moet u met etherische oliën altijd goed opletten wat u doet en een slok van deze olie kan zeker ook gevaarlijk zijn. Aan de andere kant kunt u bij druppelsgewijs gebruik fantastische resultaten bereiken: wij adviseren regelmatig een druppeltje biologische pepermunt olie of tea tree op de tandpasta voor een extra frisse mond en keelholte. Maximaal 2 druppels pure lavendelolie op het kussen en daarna heerlijk inademen om beter in slaap te komen. Toch staan deze oliën op de lijst waarbij dit gevarensymbool op de verpakking moet! Een mooi voorbeeld dat past in de uitspraak van de 16de eeuwse arts en botanicus Paracelsus: “de dosis bepaalt of iets giftig is of niet”.

Teken 5: Bijtend

Dit teken ziet u op acuut bijtende stoffen zoals gootsteenontstopper, zoutzuuroplossingen e.d. Die stoffen kunnen de huid verbranden, aantasten en zelfs textiel en hout aantasten. Deze waarschuwing moeten wij o.a. ook op rozenolie, palmarosa en geranium zetten terwijl dit alle drie oliën zijn die we ook gebruiken in heel succesvolle producten om de huid rustig te krijgen en te herstellen. Dit is ook een voorbeeld van de grofmazigheid van wetgeving. Omdat bepaalde stofjes in deze oliën voorkomen moet dit symbool erop. Maar juist deze werkzame stofjes zitten er niet geïsoleerd in maar ingebed in  een veelheid van werkzame stoffen, waardoor het juist als totale olie ideaal is als ingrediënt in een huidverzorgingsproduct.

Teken 6: Giftig

Dit afschrikkende beeld vindt u terug op producten die giftig kunnen zijn en zelfs dodelijk bij verkeerd gebruik. Die vindt u vaak niet eens in de winkel en zijn vaak niet verkrijgbaar voor consumenten. Maar staat bijvoorbeeld toch ook op anti-vries of ontdooiingsmiddelen. Toch vindt u dit symbool ook in twee gevallen op etherische oliën: kaneel en oregano. Ook hier speelt natuurlijk, zoals bij al deze waarschuwingssymbolen, het feit dat de wetgever maar een beperkt aantal vakjes heeft om grondstoffen in te stoppen. Want het is natuurlijk ergens ridicuul maar op zijn minst heel apart te noemen dat kaneel olie in heel veel snoepgoed en koekjes verwerkt wordt die we vaak toch erg lekker vinden en dus massaal eten! Oregano olie werd lang voor de ontdekking van het antibioticum door veel deskundigen geadviseerd bij dezelfde indicaties en door veel top koks anno 2019 verwerkt in hun uitmuntende 100% natuurlijke soepen. Dit is ook weer een goed voorbeeld van de stelling: de dosis bepaalt of iets giftig wordt. Belangrijk is dat aroma’s altijd druppelsgewijs worden ingezet en met voorzichtigheid om zo optimaal te profiteren van de natuurlijke mogelijkheden om een ondersteuning te zijn voor de gezondheid!