Privacybeleid - Chi Natural Life

Dit is het Privacybeleid van Chi Natural Life gevestigd aan de Koele Mei 42, 4816 JD te Breda. Om de leesbaarheid van dit Privacybeleid te verbeteren noemen we ‘Chi Natural Life’ vanaf hier Chi of wij/we of onze/ons. Bij ons is iedereen bijzonder én belangrijk, dus ook uw privacy.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gegaan en kregen de huidige regels en wetten rondom privacy een update.

De belangrijkste veranderingen in ons Privacybeleid op een rij:

 • Ons Privacybeleid is helder en duidelijker uitgelegd.
 • Meer inzicht in welke gegevens we van u bewaren en waarom.
 • Meer rechten met betrekking tot uw persoonlijke data.

Mocht u uw gegevens met ons delen dan gebruiken wij die enkel om u nog sneller en beter te kunnen helpen bij de stappen rond uw aankopen en om u op de hoogte te houden van onder andere het laatste Chi nieuws, onze aanbiedingen en evenementen. De gegevens die u met ons heeft gedeeld bewaren wij natuurlijk op veilige wijze.

Om uw privacy goed te waarborgen, houden we ons aan deze vier punten:

 • Informeren:
  Wij willen u op een transparante en heldere manier informeren over hoe en waarom uw persoonsgegevens gebruiken. Dit beschrijven we in dit Privacybeleid. Leest u ons Privacybeleid liever op papier dan kunt u het hier downloaden als PDF.

 • Beperkt verzamelen:
  We beperken de informatie die we verzamelen en gebruiken alleen tot de informatie die nodig is voor een correcte afwerking van uw bestelling en/of de te leveren Diensten (zoals hieronder gedefinieerd).

 • Goed beveiligd:
  Wij nemen zorgvuldige en gepaste maatregelen voor het beveiligen van uw persoonsgegevens en eisen hetzelfde van partijen die namens u uw gegevens gebruiken. Wij testen onze webshop voortdurend door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.

 • Uw rechten:
  Uw rechten zijn belangrijk en deze respecteren we. U heeft altijd recht op het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via uw persoonlijke account (wanneer u dit heeft aangemaakt) of door ons een e-mail te sturen naar [email protected]. Wanneer u zich enkel uit wilt schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u dit doen door op ‘uitschrijven’ te klikken onderaan iedere nieuwsbrief van Chi.

In dit Privacybeleid beschrijven wij hoe bovenstaande punten worden toegepast en hoe wij omgaan met uw recht op privacy. Wij verzoeken u om dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Deze geeft namelijk aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze Producten online koopt via onze webshop (Producten) maar ook wanneer u toegang krijgt tot onze webshop, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze Diensten, informatie deling en toepassingen. (samengevat als Diensten).

Inhoudsopgave:

1. DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ

Hieronder beschrijven we welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt. Deze zijn vanaf hier samengevoegd als ‘Persoonsgegevens’: 

 • Contactgegevens:
  Uw voor- en achternaam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).

 • Online aankopen:
  Voor het voltooien en het correct verwerken van online aankopen via de officiële Chi-webshop (www.chi.nl) of via andere officiële sociale mediakanalen van Chi, gebruiken wij uw Contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, de Producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, kortingen, gebruikte kortingscodes (indien aanwezig), bezorgmethode en afleveradres.

 • Accountgegevens:
  Wanneer u ervoor kiest een persoonlijke account aan te maken op onze webshop (indien van toepassing), gebruiken wij uw Contactgegevens en uw online aankopen. Deze worden enkel bewaard in uw account om u makkelijker van dienst te zijn bij het plaatsen van een volgende order. Wij doen verder niets met deze gegevens.

 • Elektronische identificatiegegevens en geautomatiseerde overige informatie:
  Wanneer u de Chi webshop bezoekt, onze nieuwsbrief leest of online marketingadvertenties van Chi ziet, verzamelen wij automatisch data (lezen, klikken, openen enz.) via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de Producten en Diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 • Gegevens voor het abonneren op onze nieuwsbrief:
  Om u onze nieuwsbrief met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen versturen, gebruiken wij enkel uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze zelf naar wens toevoegt aan uw profiel, zoals uw Contactgegevens.

 • Communicatiegegevens:
  Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, klachten of verzoeken.

 • Gegevens winacties, wedstrijden of proefacties:
  Alle gegevens die u deelt wanneer er wordt deelgenomen aan een win of testactie, of u zich abonneert en wint.

 • Beoordelingen, reviews en feedback:
  De meningen, ervaringen en productreviews die u publiceert op onze webshop, op sociale media of online met ons deelt.

2. DE DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONGEGEVENS GEBRUIKEN

Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met u:
  Om onze verplichtingen uit te kunnen voeren en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u bestelt of aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit zorgt er ook voor dat wij er voor kunnen zorgen dat u in staat bent om onze producten te bestellen, dat wij kunnen reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, informatie te verstrekken over onze Producten en Diensten die u aanvraagt enzovoort.


 • Onze legitieme commerciële belangen:
  We gebruiken Persoonsgegevens voor het verbeteren en analyseren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van goede klantenservice en aftersales, en om u als klant beter te begrijpen. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken zoals hierboven beschreven met het doel om met onze Producten en Diensten te adverteren, om via e-mail, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen achterhalen wat u mogelijk interesseert. Ook meten we de doeltreffendheid van advertenties die we u en anderen aanbieden om relevante advertenties te kunnen tonen. We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken; om onze Producten en Diensten verder te ontwikkelen, uit te breiden en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te verzamelen over de gebruikers van onze Producten en Diensten.

 • Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: 
  Als u nog geen Product bij ons hebt besteld, sturen wij u alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over Producten of service-updates) via e-mail, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat u ons hier toestemming voor heeft gegeven.


 • Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen:
  Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.

Voor alle bovengenoemde doelstellingen geldt dat u de toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment kunt intrekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar [email protected] (zie ook de rubriek ‘Uw rechten’ voor meer informatie).

3. PERSOONSGEGEVENS OP SOCIALE MEDIA

Wanneer u een account heeft op de verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, moet u bekend zijn met en de tools en mogelijkheden van deze platformen en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen. 

Chi is actief op diverse sociale media en daarom gebonden aan de privacy statements of de beleidslijnen van deze platformen. Wij raden u aan de privacy verklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen deze sociale media platformen te lezen. 

Afhankelijk van uw keuzes en instellingen binnen deze accounts op de verschillende sociale media platformen kunnen bepaalde persoonsgegevens met Chi worden gedeeld over uw onlineactiviteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst of gedeeld in het netwerk enz.).

4. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij geven (incidenteel) inzicht in uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Externe leveranciers:
  We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze Producten en Diensten draaiende te houden en om u goed van dienst te kunnen zijn, waaronder:


  - Zakelijke partners, zoals IT-dienstverleners; 

  - Mediabedrijven die ons ondersteunen bij marketing- en media-activiteiten;
  - Analyse Diensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze webshop zoals Google Analytics. 

  Bij het verlenen van deze Diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens ontvangen, bijhouden of op een andere manier verwerken. De contracten met onze dienstverleners staan het gebruiken van uw Persoonsgegevens voor eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met de wettelijke vereisten, nemen wij stappen om leveranciers van derden te verplichten Persoonsgegevens zorgvuldig te beschermen en alleen in overeenstemming met ons beleid te verwerken.

 • Zakelijke transactie:
  Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Chi.


 • Derde partijen wanneer juridische vereiste nog zijn: 
  Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen wanneer wij wel overwogen van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden meestal binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er wel rekening mee dat Chi alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan overdragen en verwerken in andere landen dan het land waar u woont. De wetten in landen buiten de Europese Unie bieden mogelijk niet dezelfde beschermingen voor uw Persoonsgegevens. Chi of onze externe leveranciers, zullen er daarom voor zorgen dat er zorgvuldige voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle wetten en voorschriften worden nageleefd. Dit betekent dat er juridisch noodzakelijke contracten afgesloten zijn met de ontvangers, inclusief basis contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist.

6. GOEDE BEVEILIGING

We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en goed worden beveiligd met behulp van passende maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen niet toegestaan of onwettig gebruik, wijziging, verboden toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. 

We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot de personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice of garantie te bieden, vragen te beantwoorden of andere problemen op te lossen). We bewaren uw Persoonsgegevens ook zolang als nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

8. UW RECHTEN

Onder voorbehoud van de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens: 

 • Recht op informatie:
  U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan en welke rechten uw in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

 • Recht op inzage
  U hebt het recht om altijd inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.


 • Recht op correctie
  U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw gegevens zelf aanpassen wanneer u een account heeft op onze webshop of om ze laten aanpassen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

 • Recht om bezwaar te maken
  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het bewaren en verwerking van uw Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 • Recht op dataportabiliteit
  U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan inzien. Dit betreffen alle gegevens die in dit Privacybeleid vallen onder de noemer Persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te ontvangen per e-mail na een schriftelijke aanvraag. Deze aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.


 • Recht om vergeten te worden / verzoek om Persoonsgegevens te verwijderen
  U hebt het recht om ons te verzoeken om alle Persoonsgegevens of een deel ervan te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Deze aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

 • Recht om een klacht in te dienen
  U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen we deze graag netjes en op gepaste wijze met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. U hebt ook het recht om zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien en/of aangepast worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

10. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij doen onze uiterste best om uw verzoek binnen 30 dagen te verwerken.

Cookies